2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว หรือ พื้นที่ไม่เกิน 85ตรว.

From: 650.00฿

ขั้นตอนการจอง ง่าย ๆ

– เลือกชั่วโมงบริการ
– เลือกวันที่จอง
– เลือกเวลาเริ่มงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Covid-19

เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ สำหรับป้องกันการระบาดของ Covid-19 โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผู้ให้บริการที่ได้รับวัคซีน *

หมายเหตุ: หากในวัน-เวลาที่จองบริการไม่มี
ผู้ให้บริการที่ตรงเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะติดต่อ
ท่าน เพื่อสอบถามวัน-เวลานัดหมายใหม่อีก
ครั้ง

โปรโมชันแพ็กเกจ
- จอง หรือ ใช้บริการ ครบ 3 ครั้ง (คูปอง ส่วนลด 50 บ.)
- จอง หรือ ใช้บริการ ครบ 5 ครั้ง (คูปอง ส่วนลด 100 บ.)
- จอง หรือ ใช้บริการ ครบ 10 ครั้ง (คูปอง ส่วนลด 200 บ.)

(เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามข้อกำหนดของ Klearclean)

สอบถามเพิ่มเติม